Reglement


GEBRUIK CARAT-PAVILJOEN

Art.1

Gebruik van het Carat-paviljoen dient schriftelijk te worden aangevraagd bij het secretariaat:
Stichting Beheer Carat-paviljoen
P.a.:
Helmond Marketing
Postbus 695
5700 AR Helmond

Art. 2

Van het Carat-paviljoen kan uitsluitend gebruik worden gemaakt met schriftelijke toestemming van de Stichting Beheer Carat-paviljoen.

Art. 3

Attributen ten behoeve van uitvoeringen, zoals bijvoorbeeld stoelen, geluidsapparatuur, piano en podiumdelen, worden, indien dit vooraf kenbaar is gemaakt, ter beschikking gesteld door de Stichting Beheer Carat-paviljoen. Voor plaatsing en opstelling wordt zorg gedragen door de Stichting Beheer Carat-paviljoen.

Art. 4

Indien men gebruik wenst te maken van het paviljoen, zonder dat iemand van de beheersstichting aanwezig is, wordt de sleutel ter beschikking gesteld na betaling van een borgsom ad. € 45,-. Dit bedrag wordt terugbetaald na oplevering van het paviljoen in originele en schoongemaakte staat.

Art. 5

Het verwijderen van materialen en het schoonmaken dient eveneens te geschieden na afloop, op de dag van de uitvoering.

Art. 6

Eventuele schade, tengevolge van het gebruik, wordt verhaald op de betreffende gebruiker.

Art. 7

Het seizoensprogramma wordt vastgesteld door de Stichting Beheer Carat-paviljoen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de gebruikers.

Art. 8

Voor optredens op het Carat-paviljoen kan zonder nadrukkelijk overleg met de Stichting, géén entreegeld worden geheven.

Art. 9

De deelnemende verenigingen ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun optredens.

Art. 10

Andere te maken kosten dan hiervoor omschreven, komen ten laste van de gebruiker.

Art. 11

Voor het laden en lossen van zware instrumenten/materialen bij het paviljoen kan toestemming worden verleend door de organisatie. Bij aankomst graag contact opnemen met een van de crewleden. Hij/zij zal u verder helpen. Na het uitladen van de spullen moet de (bestel)auto geparkeerd worden op de daarvoor aangewezen plaats.

Art. 12

In zaken, afwijkend van dit reglement en zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Stichting Beheer Carat-Paviljoen.