Reglement

Reglement extern gebruik CARAT-Paviljoen

 1. Gebruik van het Carat-Paviljoen dient schriftelijk te worden aangevraagd bij het Secretariaat: 

  Stichting Beheer Carat-Paviljoen
  Postadres:
  Geysendorfferstraat 71
  5701 GB Helmond.

 2. Van het Carat-Paviljoen kan uitsluitend gebruik worden gemaakt na schriftelijke toestemming van de Stichting Beheer Carat-Paviljoen.
 3. Het seizoensprogramma wordt vastgesteld door de Stichting Beheer Carat-Paviljoen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de gebruikers.
 4. Voor optredens op het Carat-Paviljoen, kan zonder nadrukkelijk overleg met de Stichting Beheer Carat-Paviljoen geen entreegeld worden geheven.
 5. Attributen ten behoeve van uitvoeringen, zoals bijvoorbeeld stoelen, geluidsapparatuur, piano, podiumdelen, kramen, kunnen indien
  dit van te voren is afgesproken, ter beschikking worden gesteld, door de Stichting Beheer Carat-Paviljoen.
 6. Het verwijderen van gebruikte materialen, en het schoonmaken van het Carat-Paviljoen dient direct te gebeuren na afloop van het gebruik op dezelfde dag.
 7. Voor het laden en lossen van zware instrumenten/materialen bij het Carat-Paviljoen kan toestemming worden verleend door de organisatie. Bij aankomst graag contact opnemen met een van de aanwezige bestuursleden of crewleden. Hij of zij zal u graag verder helpen. Na het uitladen van de spullen moet de auto geparkeerd worden op de daarvoor bestemde plaats.
 8. Eventuele schade aan het Carat-Paviljoen, toegangswegen, tribune, bestrating en gebouwen in Stadspark de Warande te Helmond, ten gevolge van het gebruik, zal worden verhaald op de desbetreffende gebruiker.
 9. Het bestuur van de Stichting Beheer Carat-Paviljoen, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, voorvloeiend uit het gebruik van het Carat-Paviljoen.
 10. De deelnemende verenigingen ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun optredens.
 11. In zaken, afwijkend van dit regelement en zaken waarin het regelement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Beheer Carat-Paviljoen.